BESTUUR

Het bestuur bestaat uit 7 leden:

Mieke Koudstaal Voorzitter
Riet Hootsen Secretaris
Maria Vos Penningmeester
Heleen van Ginkel Algemeen Bestuurslid
Corrie Smit Algemeen Bestuurslid
Ellen Tulp Algemeen Bestuurslid
Wilma Fabrie Algemeen Bestuurslid